RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

André Buys

CV

Partner
Andre.Buys@rigo.nl
020 5221173

André Buys is specialist op het gebied van demografie, bevolkingsdynamiek en woonwensen. Hij houdt zich onder meer bezig met de invloed van bevolkingsontwikkelingen op de groei en bloei (of krimp) van woongebieden in het algemeen en op het functioneren van de woningmarkt in het bijzonder. Hij verricht verkennende studies en rapporteert daarover op een toegankelijke manier. Als onderzoeker en adviseur ondersteunt hij overheden, woningcorporaties en andere marktpartijen bij de inhoudelijke onderbouwing van hun strategisch (woon)beleid.

André Buys was lid van de voormalige Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling, is lid van de redactie van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting en van de redactieraad van het vaktijdschrift Nul20.

Lopende projecten (10)

Publicaties (92)