RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Kees Leidelmeijer

CV

Senior onderzoeker, geassocieerd partner
Kees.Leidelmeijer@rigo.nl
020 5221177

Kees Leidelmeijer is psycholoog. Hij doet onderzoek op vrijwel alle terreinen die RIGO bestrijkt, maar met een zwaartepunt op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeenschappelijke noemer in veel van die trajecten is de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Een belangrijke uitdaging daarbij is om de veelal vage concepten die met deze onderwerpen samengaan inzichtelijk en hanteerbaar te maken, zowel in rapportages als in instrumenten voor monitoring, signalering en analyse. 

Kees Leidelmeijer is lid van de commissie voor de milieueffectrapportage waarin hij adviseert over methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en belevingsonderzoek in het bijzonder.

Publicaties (91)