RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Ilse Giesbers

CV

Onderzoeker/adviseur
Ilse.Giesbers@rigo.nl
020 5221141

Ilse Giesbers is sinds 2002 werkzaam bij RIGO als onderzoeker/adviseur. Haar specialiteit ligt op het gebied van woningmarktonderzoek, demografische prognoses en toekomstramingen. Hiervoor beheerst ze diverse onderzoeks- en analysemethoden. De resultaten weet Ilse te vertalen naar een leesbare rapportage waarover ze graag in gesprek gaat met opdrachtgever(s) als gemeenten, corporaties, provincies en ministeries. Ilse maakt gebruik van zowel bestaande data als door haar zelf nieuw op te zetten lokale enquêteonderzoeken. Naast het toepassen van cijfermatige onderzoeksmethoden, houdt ze zich graag bezig met de kwalitatieve kant. Ilse heeft ervaring in het begeleiden van groepsgesprekken, een methode van onderzoek waar ze erg veel plezier aan beleeft.

Ilse is een ervaren projectleider. Naast het doen van woningmarktonderzoek, levert Ilse ook input voor strategisch voorraadbeleid, woonvisies en prestatieafspraken. Ilse kent de ins en outs van het WoON en heeft meerdere malen de regie over het projectbureau ‘WoON Oversampling’ gehad.

Ilse werkt resultaat- en klantgericht en wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid bij haar werk en opdrachtgevers. Ze studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie werkte ze twee jaar aan De Nieuwe Kaart van Nederland bij het Nirov.

Lopende projecten (8)

Publicaties (60)