RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Peter van Os

CV

Partner
peter.van.os@rigo.nl
020 5221112

Peter van Os, partner bij RIGO, werkt sinds 2003 bij RIGO. Hij richt zijn onderzoeks- en advieswerkzaamheden bij RIGO vooral op financiële en volkshuisvestelijke sturingsvraagstukken en – als onderdelen daarvan – op vastgoedsturing, vastgoedwaardering, huur- en kwaliteitsbeleid en assetmanagement bij woningcorporaties. Dit op strategisch en tactisch niveau. Daarnaast is hij thuis in stedelijke herstructurering (organisatie, proces en financiën) en afgeleide thema’s rond het wonen en de corporatiesector zoals stakeholdermanagement en maatschappelijk kosten-baten analyses.

Van oorsprong is Peter civiel-planoloog. Tevens heeft hij een masteropleiding in strategisch management gevolgd en een promotieonderzoek afgerond naar de allocatiefunctie bij woningcorporaties. Hij is na zijn studie aan de TU in Delft ca. 10 jaar als adviseur werkzaam geweest in de stadsvernieuwing en vervolgens 10 jaar bij Mitros, een grote woningcorporatie in Utrecht en Nieuwegein. Peter was bij Mitros verantwoordelijk voor strategie, beleid en projectontwikkeling.

Peter legt graag de verbinding tussen (gedegen) onderzoek en beleidsvorming en tussen strategie en operatie waarbij haalbaarheid (in beleid) en feitenkennis (op basis van onderzoek) de sleutelbegrippen vormen. Peter is een analytisch ingestelde generalist met een nuchtere en onafhankelijke geest, een stimulerende en coachende houding en een uitgebreide sectorkennis.

Lopende projecten (9)

Publicaties (70)

Eerdere nieuwsbrief (11)