RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Steven Kromhout

CV

Senior onderzoeker, partner
Steven.Kromhout@rigo.nl
020 5221165

View Steven Kromhout's profile on LinkedIn

Steven Kromhout houdt zich bezig met beleidsonderzoek op het gebied van woonlasten en woonruimteverdeling. Voor vele overheden en woningcorporaties voerde hij beleidsevaluaties en effectverkenningen uit. Samen met Jeroen Buitendijk ontwikkelde hij een simulatiemodel om de effecten van verschillende verdelingscriteria in beeld te brengen.

Steven beleeft veel plezier aan uit het uiteenrafelen en inzichtelijk maken van de complexe effecten van beleidsmaatregelen, zoals de maatregelen uit het Woonakkoord. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de evaluatie van Huur op Maat, een experiment van woningcorporaties met inkomensafhankelijk huurbeleid. 

Steven studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn projecten bij RIGO doet Steven als promovendus aan de TU Delft onderzoek naar het gedrag van woningzoekenden in woonruimteverdelingssystemen.

Lopende projecten (8)

Publicaties (131)

Eerdere nieuwsbrief (12)