RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Thierry Wever

CV

Onderzoeker/adviseur
thierry.wever@rigo.nl
020 5221188

View Thierry Wever's profile on LinkedIn

Thierry Wever werkt als onderzoeker-adviseur bij RIGO. Thierry kent de ins en outs van het woonbeleid en de betekenis hiervan voor gemeenten en corporaties. Hij wil graag ‘de onderste steen boven halen’ en zorgt ervoor dat hij goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Hij houdt zich vooral bezig met het lokale woonbeleid en in het bijzonder het maken en evalueren van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties en het opstellen van woon- en kernvisies. Daarnaast werkt hij geregeld aan het strategisch voorraadbeleid van corporaties, opdrachten rond de woonruimteverdeling en rekenkamer onderzoeken.

In zijn werk is hij enthousiast, nieuwsgierig, deskundig en denkt hij mee met de opdrachtgever. Naast het schrijven van visies, notities en beleidsstukken, heeft Thierry veel plezier in de procesmatige uitdagingen die zijn werk met zich meebrengt en het gesprek met de diverse belanghebbenden.

Thierry is in 2009 afgestudeerd als planoloog aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp prestatieafspraken. Eerder rondde Thierry de master Bestuur en Beleid aan de Utrechtse School voor Bestuurs– en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht af. Tijdens de laatste jaren van zijn studie werkte Thierry als junior onderzoeker-adviseur bij SGBO/BMC.

Lopende projecten (16)

Publicaties (57)

Eerdere nieuwsbrief (8)