RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Elien Smeulders

CV

Onderzoeker/adviseur
Elien.Smeulders@rigo.nl
020 5221174

View Elien Smeulders's  profile on LinkedIn 

Elien Smeulders werkt als onderzoeker bij RIGO. Ze beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van woningmarkt- en woningbehoefteonderzoek. Voor gemeenten en andere opdrachtgevers brengt zij de woonsituatie en woonwensen van huishoudens in beeld en is zij thuis in complexe woningmarktsimulaties en toekomstverkenningen. Ook werkt zij veel in opdracht van corporaties op het gebied van woonlasten, betaalbaarheid en beschikbaarheid van betaalbare woningen. Elien beheerst diverse kwantitatieve onderzoeks- en analysemethoden en kan goed overweg met het Woonwensen Onderzoek Nederland (WoON).

In het werk kan ze haar fascinatie voor cijfers, statistiek en grote databestanden kwijt. Het inzichtelijk maken van gegevens door middel van kaarten en GIS-applicaties heeft daarbij haar bijzondere interesse. Complexe vraagstukken maakt ze voor een breed publiek begrijpelijk door het maken van overzichtelijke kaarten of door het opstellen van een online GIS-viewer.

Elien werkt sinds 2010 als onderzoeker bij RIGO. In 2009 is ze als sociaal geografe afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatierichtingen Demografie, Wonen & Bouwen en Geografische Informatie Systemen (GIS). Na het afronden van haar studie werkte ze als data-analist bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en bij woningcorporatie Ymere.

Lopende projecten (9)

Publicaties (51)