RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Arian Boersma

CV

Partner
arian.boersma@rigo.nl
020 5221148

View Arian Boersma's profile on LinkedIn

Arian Boersma is per 2015 als partner aan RIGO verbonden. Na een start als onderzoeker heeft zij een lange staat van dienst opgebouwd als beleidsadviseur op het brede gebied van het wonen bij zowel gemeenten als corporaties. Haar specialiteit is de vormgeving van lokaal en regionaal woonbeleid en de (bestuurlijke) samenwerking tussen de partijen die daarbij betrokken zijn. Vaak gaat het dan over woonvisies en prestatieafspraken, maar het kan zich ook toespitsen op deelonderwerpen als huurbeleid, betaalbaarheid, woon-ruimteverdeling, wonen en zorg. Als geen ander kent zij de perspectieven van corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties en de verschillende belangen die daarbij spelen. Vanuit haar analytische inslag gaat Arian op zoek naar de gemeenschappelijke basis en naar oplossingen die effectief zijn, draagvlak hebben en haalbaar zijn.

Arian is sociaal geograaf. Zij begon haar loopbaan als onderzoeker bij het OTB, in combinatie met een postdoctorale opleiding. Vervolgens deed zij onderzoeks- en beleidswerk bij de gemeenten Alkmaar en Amsterdam. Zij heeft zich steeds meer toegelegd op de (brede) samenwerking met corporaties. In 2008 maakte zij de overstap naar een woningcorporatie, Mitros, als directieadviseur. Sinds 2012 is zij parttime secretaris van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW). In de periode 2013/2014 werkte zij daarnaast voor de Stadsregio Amsterdam.

Publicaties (13)