RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Bedrijfsruimtes van corporaties als wijkinstrument

Door: Peter Berkhout Michelle Hu Martin Damen 10-2-2017

Opdrachtgever: Ymere en Gemeente Amsterdam

Downloads: Rapport


Een RIGO-MKBA laat zien dat corporaties met hun bedrijfsruimten in winkelstraten een effectief instrument in handen hebben om te sturen bij de ontwikkeling van kwetsbare buurten. Sinds 2015 legt de Woningwet woningcorporaties beperkingen op bij ontwikkeling van commercieel vastgoed. Nog daarvoor investeerde Ymere in de plint van de Van der Pekstraat met het oog op ontwikkeling van de hele Van der Pekbuurt en met effect.

Woningcorporatie Ymere is bezig met een grootschalige renovatie van de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord. Tegelijkertijd heeft de corporatie in samenwerking met de gemeente Amsterdam geïnvesteerd in bedrijfs- en winkelruimtes in de Van der Pekstraat. De investeringen waren gericht op de economische vitaliteit van de Van der Pekstraat met als hoofddoel om verpaupering tegen te gaan en de buurtleefbaarheid een impuls te geven. RIGO onderzocht aan de hand van een kosten-baten analyse de effecten ervan.

In de periode 2009-2015 investeerden Gemeente en Ymere gezamenlijk €2,1 miljoen in de Van der Pekstraat, waarvan €0,9 miljoen door Ymere. De maatschappelijke baten van die investeringen in termen van buurtleefbaarheid worden geschat op €1,8 miljoen. Voor Ymere waren er daarnaast baten in termen van betere verhuurbaarheid van bedrijfsruimten, woningen en huurharmonisatie. Met de extra huuropbrengsten uit de bedrijfsruimten blijkt de investering zich op termijn ruimschoots terug te betalen. Een mooi voorbeeld hoe het publieke belang en gezonde bedrijfsvoering hand in hand kunnen gaan.

Zoeken