RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Hoe gaat het nu met

Door: Miriam Dorigo Kees Leidelmeijer 7-3-2017

Opdrachtgever: Platform31


… de aandachtswijk, prachtwijk, krachtwijk of Vogelaarwijk. Onder deze noemers werden zo’n tien jaar geleden vele achterstandswijken aangewezen. Een langdurige wijkgerichte aanpak zou de leefbaarheid in deze wijken verbeteren. Al in 2012 werd het wijkenbeleid echter financieel de das omgedaan. Hoe zou het nu gaan met de toenmalige achterstandswijken?

RIGO onderzocht, in opdracht van Platform 31, hoe het de toenmalige achterstandswijken in de afgelopen tien jaar is vergaan.Op basis van de (longitudinale) data uit de Leefbaarometer brachten we de ontwikkeling van de leefbaarheid in 130 achterstandswijken inbeeld. Daarnaast voerden we een kwalitatieve analyse uit voor twaalf toenmalige achterstandswijken gelegen in de G32 gemeentes.

Opvallend is dat tussen 2008 en 2012 in alle 130 toenmalige achterstandswijken de leefbaarheid zich gunstig ontwikkelde. Het overgrote deel van de wijken heeft echter na 2012 – het moment waarop de grote financiële impuls van het wijkenbeleid verdween -  deze positieve ontwikkeling niet kunnen voortzetten.Deze wijken zijn na 2012 weer langzaam afgegleden naar een zwakke(re) of onvoldoende leefbaarheid. 

Het is verleidelijk te concluderen dat een deel van de gunstige ontwikkeling in de periode 2008-2012 aan het wijkenbeleid is toe te schrijven. En dat een nieuwe financiële impuls dan ook zeker wenselijk is. Het door ons uitgevoerde onderzoek toont echter slechts een relatie aan en niet zozeer causaliteit.

RIGO heeft de wijken ingedeeld in vier clusters, gebaseerd op de huidige situatie in de wijken en de ontwikkeling van leefbaarheid. Van deze clusters is in het onderstaande figuur de ontwikkeling van de leefbaarheid weergegeven. Van de wijken die onderzocht zijn, de (voorheen) zwakke wijken, is er een aantal dat blijvend succes heeft, in het ‘Succes!’ cluster. Het cluster ‘Terugval’ heeft het grootste aantal inwoners, bijna 700.000. Het ´Succes!´ cluster heeft echter ‘slechts’ 195.000 inwoners. 

Onze studie vormt, aangevuld met een kwalitatieve analyse van 12 wijken in de G32 gemeentes (door Platform31), de basis voor een gecombineerde rapportage gemaakt door Platform 31. De drie publicaties kunnen worden gedownload via de website van Platform31. Lees ook de berichtgeving in onder andere het Algemeen Dagblad en het NRC.


Zoeken