RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Promotie Wilma Bakker

Door: Wilma Bakker 9-12-2015


Op donderdag 10 december verdedigde Wilma Bakker haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam.

De afgelopen jaren werkte Wilma Bakker naast haar projecten bij RIGO aan haar proefschrift ‘Post-separation families: Residential arrangements and everyday life of separated parents and their children’. Uit haar onderzoek blijkt dat voor 27% van de Nederlandse kinderen met gescheiden ouders het co-oudergezin de dagelijkse praktijk is. Zij wonen afwisselend en ongeveer even veel dagen en nachten in de week bij beide ouders.

Sinds 2000 is het aantal gezinnen dat voor co-ouderschap kiest sterk gestegen. Een deel van de verklaring ligt in het eveneens gegroeide aantal tweeverdienende ouders. Op het moment dat tweeverdienende ouders gaan scheiden blijkt co-ouderschap vaak het beste te passen bij hun ervaringen en voorkeuren. Daarnaast beschikken deze relatief hoogopgeleide ouders vaker over de middelen die noodzakelijk of wenselijk zijn om een co-ouderschap te realiseren. Hierbij kun je denken aan het hebben van twee woningen in dezelfde buurt.

Dicht bij elkaar wonen na de scheiding, het liefst in dezelfde buurt, kan een positief verschil maken in het dagelijks leven na de scheiding voor zowel ouders als hun kinderen. Een kleine afstand tussen de woningen van de ouders maakt het voor beide ouders makkelijker om betrokken te zijn bij de dagelijkse routines van het kind.

Alleenstaanden ervaren vaak veel beperkingen bij het combineren van werk, zorg en vrijheid. Zij slagen er minder goed in dan co-ouders om zorgtaken te scheiden van werkverplichtingen en vrijetijdsactiviteiten. Vaak gaan zij na de scheiding meer uren werken, terwijl ze daarnaast prioriteit blijven geven aan hun kinderen. Hierdoor hebben veel alleenstaande moeders het gevoel dat ze altijd oproepbaar zijn en dat er nauwelijks tijd is voor persoonlijke ontspanning.

De resultaten uit het onderzoek zijn enerzijds gebaseerd op de kwalitatieve analyse van diepte-interviews met gescheiden ouders over hun keuzes en ervaringen na de scheiding. Anderzijds bevat het proefschrift een kwantitatieve analyse van gegevens uit de Netherlands Kinship Panel Study en de studie Scheiding in Nederland 1998.

Lees hier het proefschrift.

 

 


Zoeken