Gepubliceerd op:

De beleidsachtbaan (kortweg B8B) staat na al die jaren nog steeds als een huis. De meeste corporaties werken volgens het concept (soms onder een ander naam). Dat verbaast niet, want zolang de missie van corporaties niet fundamenteel wijzigt, zal ook de weg waarlangs de missie vorm en inhoud moet krijgen in de basis niet veranderen. De B8B beschrijft die weg procesmatig. Sterker nog, de B8B is in wezen als beschrijvend model niet afhankelijk van de (beleids)inhoud.

Het model is ook toepasbaar bij allerlei andere organisaties die te maken hebben met strategisch portefeuillebeleid en tactisch asset management. Daarnaast zien we de B8B vandaag de dag ook terug in de vorm van de Big Eight in gemeenteland en in de wereld van het risicomanagement.

Mensen, stenen, geld

De introductie van de B8B vond plaats als kernthema binnen de leergang integraal besturingssysteem voor woningcorporaties (IBW) die RIGO in 2004 begonnen is (later voortgezet onder de naam integrale vastgoedsturing woningcorporaties, IVW). De B8B is een procesmodel dat het primaire beleidsproces bij woningcorporaties beschrijft. Dat beleidsproces laat stapsgewijs zien hoe het beleid ten aanzien van de drie-eenheid ‘mensen, stenen en geld’ tot stand komt.

Die drie-eenheid omvat de corebusiness van woningcorporaties: de ‘stenen’ (het vastgoed) bieden de ‘mensen’ voldoende betaalbare huurwoningen van voldoende kwaliteit en dragen tegelijkertijd zorg voor voldoende ‘geld’ om die opgave nu en straks ook financieel te kunnen volbrengen. Het laat zich dus raden dat het beleidsproces waar de B8B over gaat, een centrale plek inneemt in de bedrijfsvoering bij corporaties. De B8B draagt ook bij aan de transparantie van beleid; een ander kernthema binnen de leergang. De transparantiemethodiek en de transparantietool van RIGO zijn daar de latere vruchten van.

Nieuwsgierig geworden naar de rest? Lees dan hier verder!