Op deze pagina zullen de komende tijd alle aankondigingen en publicaties verzameld worden in het kader van ons 50-jarig jubileum. In ieder geval staan de volgende zaken op het programma:

  • We besteden het hele jaar aandacht aan ‘hoogtepunten uit 50 jaar RIGO’. We blikken terug op de thema’s die we in deze vijf decennia onder de loep hebben genomen. Wat is er veranderd? Wat is hetzelfde gebleven? Zijn onze ideeën over hoe wonen in Nederland er in de toekomst uit zou zien bewaarheid geworden?
  • In 2022 wordt een digitale jubileumeditie van ‘Mensen Stenen Geld’ (Peter van Os) uitgebracht.
  • Op 18 augustus bestaat feitelijk RIGO 50 jaar.
  • Op 8 september is er een bijeenkomst voor alle (oud-)medewerkers van RIGO en wordt er een jubileumpublicatie uitgereikt.
  • Op 22 september sluiten we onze ‘feestmaand’ af met een jubileumevenement, waarvoor externe relaties worden uitgenodigd.