Op deze pagina zijn alle aankondigingen en publicaties verzameld in het kader van ons 50-jarig jubileum.

  • We blikken met enkele ‘hoogtepunten uit 50 jaar RIGO’ terug op de thema’s die we in deze vijf decennia onder de loep hebben genomen. Wat is er veranderd? Wat is hetzelfde gebleven? Zijn onze ideeën over hoe wonen in Nederland er in de toekomst uit zou zien bewaarheid geworden?
  • In juni is een digitale jubileumeditie van Mensen, Stenen, Geld (Peter van Os) uitgebracht.
  • Op 18 augustus bestond feitelijk RIGO 50 jaar.
  • Op 8 september was er een bijeenkomst voor alle (oud-)medewerkers van RIGO.
  • Op 19 september organiseerde RIGO een symposium voor externe relaties, de thema’s die centraal staan zijn: ouderen & doorstroming en betaalbaarheid. Op historische grond (museum ’t Schip) keken we met een aantal interessante sprekers naar de toekomst van de volkshuisvesting.                                                                                               Marja Elsinga, Elisa Dubbelman en André Buys namen ons mee langs de do’s en dont’s bij pogingen om ouderen te verleiden om naar een meer passende woning te verhuizen. Na de pauze lieten Steven Kromhout, Perry Hoetjes en Arjen Zandstra zien hoe essentieel, maar ook hoe moeilijk het is om sociale huurwoningen betaalbaar te houden èn wie daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Geen definitieve oplossingen, maar wel goede suggesties voor een betere volkshuisvesting en een beter functionerende woningmarkt. Voor belangstellenden zijn de presentaties hier beschikbaar om te downloaden: Symposium presentatie ouderen & doorstroming &  Symposium presentatie betaalbaarheid.

Hoogtepunten uit 50 jaar RIGO

1. Terug naar de Dapperbuurt– In 1972 schreven we, als Research Instituut Gebouwde Omgeving in oprichting, ons allereerste rapport over stadsvernieuwing in de Amsterdamse Dapperbuurt. Een terugblik.

2. Metamorfoses van de volkshuisvesting, 25 jaar later – Oud-directeur Jan van der Schaar en huidige directeur Peter van Os nemen de staat van de volkshuisvesting onder de loep. Zijn de voorspellingen van 25 jaar geleden uitgekomen?

3. Twintig jaar bewoners nieuwe woningen (1968-1988) – In 1991 stelde RIGO het jubileumrapport ‘Twintig jaar Bewoners Nieuwe Woningen’ samen, over de nieuwbouw uit de periode 1968-1988. Een verhaal over hoe de middenklasse uit de sociale huur verdween.

4. De geboorte van RIGO in 1972. – In het kader van ons jubileum twee RIGO’ers van het eerste uur aan het woord. Ze vertellen over de oprichting van het Research Instituut Gebouwde Omgeving (RIGO) in 1972.