Op deze pagina zullen de komende tijd alle aankondigingen en publicaties verzameld worden in het kader van ons 50-jarig jubileum. In ieder geval staan de volgende zaken op het programma:

  • We besteden het hele jaar aandacht aan ‘hoogtepunten uit 50 jaar RIGO’. We blikken terug op de thema’s die we in deze vijf decennia onder de loep hebben genomen. Wat is er veranderd? Wat is hetzelfde gebleven? Zijn onze ideeën over hoe wonen in Nederland er in de toekomst uit zou zien bewaarheid geworden?
  • In juni is een digitale jubileumeditie van Mensen, Stenen, Geld (Peter van Os) uitgebracht.
  • Op 18 augustus bestaat feitelijk RIGO 50 jaar.
  • Op 8 september is er een bijeenkomst voor alle (oud-)medewerkers van RIGO.
  • Op 19 september organiseert RIGO een symposium voor externe relaties, de thema’s die centraal staan zijn: ouderen & doorstroming en betaalbaarheid. Op historische grond (museum ’t Schip) kijken we met een aantal interessante sprekers naar de toekomst van de volkshuisvesting. Wilt u hier bij zijn, meld u dan hier aan!

Hoogtepunten uit 50 jaar RIGO

1. Terug naar de Dapperbuurt – In 1972 schreven we, als Research Instituut Gebouwde Omgeving in oprichting, ons allereerste rapport over stadsvernieuwing in de Amsterdamse Dapperbuurt. Een terugblik.

2. Metamorfoses van de volkshuisvesting, 25 jaar later – Oud-directeur Jan van der Schaar en huidige directeur Peter van Os nemen de staat van de volkshuisvesting onder de loep. Zijn de voorspellingen van 25 jaar geleden uitgekomen?

3. Twintig jaar bewoners nieuwe woningen (1968-1988) – In 1991 stelde RIGO het jubileumrapport ‘Twintig jaar Bewoners Nieuwe Woningen’ samen, over de nieuwbouw uit de periode 1968-1988. Een verhaal over hoe de middenklasse uit de sociale huur verdween.