Gepubliceerd op:

Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voert RIGO een raming uit van de ontwikkeling van de woningbehoefte tot 2025. Het gaat daarbij vooral om de kwalitatieve invulling van die behoefte naar prijsklassen en woningtypen. Voor deze raming wordt gebruik gemaakt van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).