Gepubliceerd op:

Sinds enkele jaren ondersteunt RIGO de gemeenten en corporaties in de regio Eemvallei bij de vormgeving van gezamenlijk woonruimteverdeelbeleid. RIGO ondersteunt met het opstellen van een gezamenlijke regionale urgentieregelingstekst, op te nemen in lokale huisvestingsverordeningen. In deze regionale tekst zijn lokale ‘specials’ mogelijk. De tekst wordt opgesteld in samenspraak met gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties.