Gepubliceerd op:

In het noordelijke deel van de Descartesbuurt in Amsterdam Nieuw-West staan 144 woningen op de planning voor renovatie. Het draagvlak van bewoners voor het conceptplan voor de renovatie van Ymere staat in dit onderzoek centraal. Aan de hand van een vragenlijst is aan alle huishoudens met een regulier contract gevraagd hun mening te geven.

Het doel van de achterbanraadpleging was het inventariseren van de mening van bewoners over het conceptplan. De achterbanraadpleging gaf antwoord op de volgende vragen:

  • Welk deel van de huurders kan zich vinden in het conceptplan?
  • Wat vinden bewoners wel goed aan het conceptplan?
  • Wat vinden bewoners niet goed aan het conceptplan?

RIGO heeft in samenspraak met de bewonerscommissie en Ymere de vragenlijst opgesteld, met vragen over het ontwerpplan en het sociaal plan. Het eindrapport vormde de basis voor het gekwalificeerd advies dat de bewonerscommissie aan Ymere gaf.