Gepubliceerd op:

Naast het belang om in Zwolle snel en veel bij te bouwen is er het besef dat ook de bestaande woningvoorraad beter gebruikt kan en moet worden. Daarom werkt de gemeente Zwolle met haar partners in de stad aan een concreet actieplan. We gaan op zoek naar manieren om meer mensen in de bestaande bebouwing te huisvesten én meer doorstroming, zowel op de koop- als huurmarkt. RIGO helpt op proces en inhoud om tot het actieplan te komen.

We werken via 4 rondetafelgesprekken naar het actieplan:

  1. Een gesprek met bewoners en woningzoekenden in Zwolle: waar lopen mensen tegenaan? Wat denken ze dat zou helpen? En waar moet het actieplan dus antwoord op bieden?
  2. Een gesprek met stakeholders: corporaties, ontwikkelaars, makelaars, zorgpartijen, beleggers. We kijken naar de huidige situatie in Zwolle en halen het nieuwbouwprogramma door het verhuisketenmodel. Vervolgens lopen we een staalkaart van mogelijke maatregelen langs. Wat gebeurt er al? En wat vinden we kansrijke maatregelen om mee verder te gaan?
  3. In het derde gesprek presenteren we een concept actieplan aan de stakeholders, bewoners en woningzoekenden. Past dit bij de opgave in Zwolle? Is het haalbaar en kunnen meerdere partijen zich hierachter scharen?
  4. We scherpen het actieplan aan en zetten de puntjes op de i. En we benoemen wat er concreet nodig is om de maatregelen te gaan uitvoeren: in regelgeving, afspraken met corporaties en marktpartijen, woonruimteverdeling, communicatie, etc.