Gepubliceerd op:

RIGO ondersteunt de gemeente Amersfoort bij het actualiseren van haar huisvestingsverordening. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de regionale modelverordening die momenteel in de regio wordt opgesteld. Ook wordt bezien of en op welke wijze de nieuwe wettelijke mogelijkheden op het gebied van de Huisvestingswet worden meengenomen in de vorming van de huisvestingsverordeningstekst.