Gepubliceerd op:

De gemeente Hoeksche Waard (op 1-1-2019 ontstaan uit een fusie van 5 gemeenten, ten zuiden van regio Rijnmond) heeft gevraagd de actualisatie van de huisvestingsverordening en het bijbehorende ‘regelboek’ te evalueren en actualiseren.