Gepubliceerd op:

De 14 samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam werken al jaren samen op het gebied van Wonen, waaronder woonruimteverdeling. RIGO heeft de regio ondersteunt bij het actualiseren van de regionaal afgestemde huisvestingsverordening, via evaluatie (1), schaarste onderbouwing (2) en begeleiding van het traject tot een nieuwe verordeningstekst (3).