Gepubliceerd op:

Om een vinger aan de pols te houden in alle wijken, maakt de gemeente Assen gebruik van wijkanalyses die om de drie jaar worden uitgevoerd. Dit gebeurt met behulp van een sociale wijkindex, waarin de resultaten van de leefbaarheidsenquête en diverse andere onderzoek- en registratiegegevens gecombineerd worden tot totaalplaatjes van de wijken.