Gepubliceerd op:

In 2009 heeft de gemeente Veere een woningmarktverkenning laten uitvoeren. In deze verkenning is gebruik gemaakt van een scenario voor de ontwikkeling van de woningbehoefte waarin wordt verondersteld dat het negatieve migratiesaldo omgebogen zal worden. Omdat de marktsituatie onder andere door de crisis nogal gewijzigd is, was een herijking van het scenario wenselijk. RIGO heeft die herijking uitgevoerd.