Gepubliceerd op:

Begin 2019 maakten de gemeenten en corporaties in de regio Rotterdam samen met de provincie Zuid-Holland woningmarktafspraken voor de periode tot 2030. De partijen willen nu bezien of 1. ze op koers liggen en 2. of er ontwikkelingen zijn die vragen om bijsturing. De doelstellingen uit het regioakkoord blijven overeind.
RIGO ondersteunt middels analyses van realisatie, plancapaciteit, knelpunten, opgaven, etc.