Gepubliceerd op:

De Opsterlandse Woonvisie 2017-2021 is aan actualisatie toe. De gemeente heeft een woonvisie nodig voor het maken van prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersbelangenorganisatie. Ook biedt de woonvisie de basis voor een gemeentelijk woningbouwprogramma en daarmee een onderbouwing voor woningbouwplannen en procedures.

Om tot een woonvisie te komen hanteert RIGO in grote lijnen het volgende proces: