Gepubliceerd op:

Stichting De Wever is marktleider in Tilburg op het terrein van verpleeg- en verzorgingshuizen. Stichting De Wever wilde het ‘Strategisch Programma Plan; uitwerking Vastgoedvisie’ van 2017 actualiseren. Aan RIGO is gevraagd om deze actualisatie te ondersteunen door een herhaling van het RIGO-rapport Vastgoedvisie De Wever (2016). De ramingsperioden zijn 2030 en 2040 voor de wijken in het verzorgingsgebied van de gemeente Tilburg met zijn kernen Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. De raming betreft alleen de sector Verpleging en Verzorging (VV) die onder Wet langdurige zorg (Wlz) valt exclusief geriatrische revalidatiezorg (Gvr).