Gepubliceerd op:

Woningcorporatie Woonopmaat (Heemskerk) is voornemens per 1 januari a.s. aan te sluiten bij het woonruimteverdeelsysteem in de regio (Woonservice). De vraag is daarbij onder welke condities dit dient te gebeuren, gegeven de positie van lokaal én regionaal woningzoekenden. RIGO adviseert op basis van een (beperkte) data-analyse.