Gepubliceerd op:

Amsterdam gaat voor Gezond Gewicht! Wie de afgelopen weken het Parool, NRC of de Telegraaf gelezen heeft kon het bijna niet missen: Amsterdam gaat de strijd aan met overgewicht en obesitas van kinderen. Een kwart van de Amsterdamse kinderenis te zwaar; in Nederland is dat 15%.

Amsterdamse kinderen met laagopgeleide ouders en een laag inkomen zijn zwaarder dan hun leeftijdsgenoten. Er zijn enorme verschillen tussen etnische groepen en tussen stadsdelen: in Noord, Nieuw-West en Zuidoost is het probleem aanzienlijk groter dan in de rest van de stad. Op 14 mei 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het beleids- en uitvoeringsprogramma ‘Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht’ vastgesteld.

De basis van dit soort programma’s wordt gelegd door het scherp formuleren van de beoogde maatschappelijke effecten. Vervolgens worden deze doelen SMART gekoppeld aanconcrete inspanningen. Door deze methodiek (doel-inspanningen-netwerk) wordt meteen aan de start en tijdens de uitvoering helder wat je wil bereiken, hoe je de voortgang kunt meten en of de concrete inspanningen ook daadwerkelijke leiden tot de beoogde effecten. De beleidsachtbaan die door RIGO is ontwikkeld, is ook voor dit programma leidend voor de belangrijke momenten in de uitvoerings- en beleidscyclus.