Gepubliceerd op:

In de notitie worden de gevolgen van de op handen zijnde modernisering van het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor Amsterdamse studentenwoningen in kaart gebracht. Uitgangspunt is de moderniseringsvariant die in de brief van minister Blok aan de Tweede Kamer van 11 april 2014 werd aangekondigd. In die variant worden de punten voor omgeving, woonvorm en schaarste vervangen door WOZ-punten. De WOZ-punten worden voor de helft toegekend op WOZ/m2 (de relatieve WOZ) en voor de andere helft op de WOZ-waarde zelf (de absolute WOZ). De bijdrage van de WOZ-punten in het nieuwe systeem is gemiddeld 25% van het totaal aantal WWS-punten.

Vier uiteenlopende typen complexen van studentenwoningen in Amsterdam zijn onderzocht: Complex Wenckebachweg, Boerhavegebouw (Amstelcampus), Spinozacampus en het Elseviergebouw. Van deze studentenwoningen is vastgesteld hoeveel van de huidige WWS-punten plaatsmaken voor WOZ-punten. Vervolgens is vastgesteld hoe hoog de WOZ-waarde minimaal zou moeten zijn wil de nieuwe maximaal redelijke huur niet onder de huidige maximale huur zakken. De berekende WOZ-waarde is het omslagpunt waar het effect van de modernisering omslaat van positief naar negatief (voor de verhuurder).