Gepubliceerd op:

In opdracht van de regio Amstelland-Meerlanden verrichte RIGO een analyse van de regionale woningmarkt op basis van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). In een beknopte notitie zijn enkele gegevens op een rij gezet over recent verhuisden, gewenste verhuizingen en de spanning tussen wensen en realisaties. De uitkomsten zijn waar mogelijk uitgesplitst voor de afzonderlijke regiogemeenten.