Gepubliceerd op:

Jongeren, nieuwkomers op de arbeidsmarkt en buitenlandse werknemers lopen meer dan gemiddeld risico op een arbeidsongeval, zo blijkt uit onderzoek.De door RIGO uitgevoerde Enquête Blootstelling Arbeidsgevaren 2011 (EBA) levert informatie op over de diversiteit en duur van de gevaren waaraan werkenden in Nederland bloot staan. In opdracht van SZW/RIVM deed RIGO mede op basis van EBA-gegevens onderzoek naar werkenden die een relatief grote kans lopen een arbeidsongeval te krijgen. Jongeren en nieuwkomers op de arbeidsmarkt vormen zo’n kwetsbare groep. Dit onderzoek werd door onderzoekers van RIGO gepresenteerd op het zesde internationale ‘Working On Safety 2012’ congres dat onlangs werd gehouden in Sopot (Polen). Op basis van dat onderzoek is RIGO thans bezig met het ontwikkelen van een tool voor de metaalindustrie, waarmee het arbeidsrisico van nieuwkomers in de metaal kan worden berekend. De tool kan bijdragen aan bewustwording van de arbeidsgevaren van nieuwkomers in de branche en daarmee helpen het aantal arbeidsongevallen bij onder meer jongeren te reduceren.Ook buitenlanders in Nederland vormen een kwetsbare groep. Hen overkomt, zo blijkt uit RIGO-onderzoek met gegevens van het CBS en de StoryBuilder, vaker een arbeidsongeval; óók als rekening wordt gehouden met hoe ze zijn verspreid over de diverse sectoren van de economie.