Gepubliceerd op:

De gemeente Hoeksche Waard maakt jaarlijks én meerjarig afspraken met de woningcorporaties, huurdersorganisaties en zorgpartijen in haar gemeente. Deze prestatieafspraken worden door het college van B&W gemaakt. Dit op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde strategische kaders (o.a. de woonvisie). RIGO is gevraagd om een raadsavond te begeleiden, waarin raadsleden via een creatieve werkvorm is gevraagd input te leveren voor de nieuwe ronde prestatieafspraken.