Gepubliceerd op:

In opdracht van Ymere gaf RIGO in oktober 2020 een presentatie over de inclusieve wijk in samenhang met leefbaarheid. Dit in het kader van de opbouw van Strandeiland, een toekomstige stadswijk gelegen aan de IJburgbaai in Amsterdam. De presentatie was onderdeel van een meerdaagse sessie, georganiseerd door Ymere, over de sociale opgave van Strandeiland. Het doel van de sessie was inspiratie opdoen en kennis delen over de kernwaarden van Strandeiland en de inclusieve stad. Er waren deelnemers aanwezig van de gemeente Amsterdam, de Alliantie, Stadgenoot, Ymere en SVP Architectuur en Stedenbouw.

RIGO gaf tijdens de presentatie meerdere definities van de inclusieve stad en leefbaarheid en betrok hierbij de meest recent geschreven (wetenschappelijk) rapporten. Ook werden voorbeelden aangehaald van inclusieve sociale structuren en architectuur. Aan het einde ontstond een discussie over de invulling van het woonprogramma (doelgroep en product) in relatie tot een inclusieve wijk op Strandeiland. Hieruit bleek dat de opgave voor elke nieuwe wijk niet los te zien is van die in Amsterdam als geheel.