Gepubliceerd op:

In opdracht van Cordaan heeft RIGO de behoefte aan diverse vormen van wonen en zorg in Amsterdam en Diemen in beeld gebracht. Uit de analyse blijkt ondermeer dat de geplande extramuralisering in Amsterdam lastig kan worden, door de beperkte geschiktheid van de woningvoorraad in combinatie met de relatief beperkte zelfredzaamheid van de bevolking.