Gepubliceerd op:

De gemeenteraad signaleerde een extra woningbehoefte ontstaan vanuit de sociale doelgroep en vreesde daarnaast dat door de nieuwe regels voor passend toewijzen, de extramuralisering van zorgdoelgroepen en de toename van het aantal vergunninghouders de problematiek verder zou worden vergroot.

RIGO heeft in opdracht van de gemeente Breda een rapportage opgesteld dat inzicht biedt in de ontwikkeling van de behoefte aan sociale huurwoningen, inclusief een advies over de toekomstige benodigde omvang van de sociale voorraad.