Gepubliceerd op:

Voor de gemeenten Uden en Meierijstad heeft RIGO een raming gemaakt van de ontwikkeling van de woningbehoefte tot het jaar 2030. Naast de beide gemeenten was ook woningcorporatie Area Wonen opdrachtgever. Het accent van de verkenning lag op de omvang van de primaire doelgroep en de behoefte aan sociale huurwoningen, maar in de verkenning komen ook andere segmenten en inkomensgroepen in beeld. Tevens geeft de verkenning inzicht in de gevolgen van de vergrijzing op de woningbehoefte.