Gepubliceerd op:

De gemeente heeft ons gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een ambtelijk advies hierover. In de ondersteuning gaat het concreet om data-analyse waarmee meer inzicht wordt verkregen in de aard en omvang van de problematiek en het helpen beantwoorden van een aantal beleidsinhoudelijke en wetstechnische vragen.