Gepubliceerd op:

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Ministerie van BZK. RIGO is een van de deelnemende onderzoeksinstellingen die de prestaties van de publieke sector op 10 beleidsterreinen zal analyseren en vergelijken, in 35 landen (27 EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten). Het onderzoek vindt (wat betreft het thema wonen) plaats in 2022 en 2025, en bouwt voort op een eerdere internationale vergelijkingsstudie uit 2015 van het Sociaal Cultureel Planbureau.