Gepubliceerd op:

RIGO heeft in het totstandkomingsproces de versterkingsopgave waarvoor de NPR een onderlegger zou zijn (wat is de omvang en wat zijn de oplossingen) geplaatst in de context van de demografische krimp in Noord-Nederland en de kwalitatieve discrepanties op de woningmarkt