Gepubliceerd op:

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) is een grootschalig periodiek onderzoek in de regio naar de woonsituatie en woonwensen van de bewoners in de MRA. Ook Zaanstad heeft aan het onderzoek deelgenomen. RIGO heeft op basis hiervan de stand van zaken op de Zaanse woningmarkt in beeld gebracht. Dit in opdracht van de gemeente en van de in Zaanstad werkzame corporaties. Tevens is een raming van de woningbehoefte tot het jaar 2030 toegevoegd. Lees hier het rapport.