Gepubliceerd op:

In deze rapportage schetst RIGO een actueel beeld van de Zaanse woningmarkt, gebruik makend van het onderzoek Wonen In de Regio Amsterdam (WIRA) 2015. Tevens is een toekomstverkenning uitgevoerd.