Gepubliceerd op:

In opdracht van Agentschap NL hebben RIGO en ECN besparingskengetallen bepaald voor energiebespa-rende maatregelen in bestaande woningen op basis van werkelijke (gemeten) energiegebruiken. Daarvoor is gebruik gemaakt van gegevens uit de energielabeldatabase van Agentschap NL en de klantenbestanden van CBS. De resultaten geven een eerste indruk van hoe werkelijke besparingen op maatregelniveau zich verhouden tot theoretische besparingen.