Gepubliceerd op:

Net als in veel andere regio’s is in de regio Utrecht een verschuiving van het aanbod zichtbaar naar de duurdere huurklassen. Met behulp van referentiecijfers van het Nibud zijn de consequenties voor de betaalbaarheid in beeld gebracht. Op basis van de uitkomsten hebben de Utrechtse corporaties besloten om te gaan onderzoeken of ze weer meer willen gaan sturen op inkomen bij de woningtoewijzing.