Gepubliceerd op:

In de studie zijn de diverse invloedsferen helder omschreven en kwantitatief geduid, waardoor richting kan worden gegeven aan de vertaalslag naar concreet beleid.

Daarbij is aandacht besteed aan de ontwikkeling van doelgroepen, de betaalbaarheid van het wonen en de financiële situatie van huurders, de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de ontwikkeling van de behoefte aan wonen met zorg. De studie is afgesloten met een aanzet voor beleidsmatige consequenties.