Gepubliceerd op:

Woningcorporatie Welbions werkt nauw samen met de gemeenten Hengelo en Borne bij het vormgeven van haar huur- en voorraadbeleid. Om een gezamenlijk beeld te kunnen vormen van de situatie en opgaven laten de corporatie en gemeenten regelmatig onderzoek doen naar de trends op de woningmarkt. In 2020 is RIGO voor de derde achtereenvolgende keer gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

In de verkenning van de woningmarkt is in het bijzonder aandacht besteed aan de woonlasten van huurders, met onderscheid naar huurlasten, energielasten en lokale heffingen. Met behulp van referentiecijfers van het NIBUD is ingeschat in hoeverre huurders een betaalrisico hebben. Andere thema’s die aan bod zijn gekomen zijn de trends in de wachttijden, de behoefte aan sociale huurwoningen en de vraag naar woningen voor zorgdoelgroepen en ouderen met een beperking.

Naast het onderzoek heeft RIGO de gemeente Hengelo en Welbions ook geadviseerd over hoe om te gaan met de goedkope huurvoorraad in de prestatieafspraken.