Gepubliceerd op:

Portaal is als woningcorporatie actief in vijf stedelijke regio’s en beheert meer dan vijftigduizend woningen. Deze woningen worden verhuurd aan huishoudens van verschillende samenstelling, grootte en variërende inkomens. Op basis van nationale regelgeving, lokale prestatieafspraken en de eigen beleidsvrijheid streeft Portaal ernaar huishoudens passend te huisvesten, zodat de behoefte van het huishouden aansluit bij de woning. Daarbij gaat het over betaalbaarheid en fysieke passendheid. Op basis van CBS-Microdata brengt RIGO de passendheid in de verschillende gemeenten in beeld. De resultaten daarvan kunnen gebruikt worden om effectiever te sturen op passendheid en het biedt een nulmeting om in de toekomst het gevoerde beleid te evalueren.