Gepubliceerd op:

In Haarlem staat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen onder druk. Er is aanleiding om de huidige visie en de huidige afspraken op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid tegen het licht te houden.

RIGO ondersteunde de gemeente met het op een rij zetten van de feitelijke ontwikkelingen en bij de besprekingen met de corporaties, zowel ambtelijk als bestuurlijk, over beleidsmatige keuzes en de wijze waarop partijen hier samen aan kunnen werken.