Gepubliceerd op:

In 2016 heeft RIGO in de drie regio’s onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de bevolking, doelgroepen en de woningbehoefte. In het verlengde hiervan hadden de corporaties in 2017 behoefte aan inzicht in de woonlasten en bestedingsruimte van huurders. Dit is per regio en per gemeente in beeld gebracht.