Gepubliceerd op:

Cordaan wil hierop inspelen door betaalbare zorgappartementen te realiseren. RIGO bracht de behoefte aan deze appartementen in beeld.