Gepubliceerd op:

Corporaties verkopen een deel van de sociale huurvoorraad. Dat doen ze om verschillende redenen. Een daarvan is het creëren van meer gemengde buurten, met als achterliggend doel om zo de leefbaarheid te verbeteren. Verkoop met dit doel is niet onomstreden. Wat de ene partij typeert als “de uitverkoop van de betaalbare woningvoorraad”, ziet de andere als een belangrijk middel om Nederlandse banlieues te voorkomen. Het werkt wel, blijkt uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) naar de verkoop van huurwoningen, die RIGO in opdracht van Ymere en Woonbron heeft uitgevoerd. In buurten waar is verkocht is de leefbaarheid over het algemeen toegenomen.

Belangrijke conclusie is ook dat dit niet onvoorwaardelijk overal het geval is. Wil men een positief effect op de leefbaarheid realiseren, dan moet wel een wezenlijk aantal woningen in een buurt worden verkocht (indicatief 2,5% van de huurwoningen). In dat geval verandert de samenstelling van de bevolking ten opzichte van het scenario dat niet wordt verkocht. Met name door de veranderende bevolkingssamenstelling verbetert ook de leefbaarheid. Het exacte effect kan per buurt sterk verschillen. Ook deze verschillen worden in de MKBA van RIGO inzichtelijk gemaakt.

Lees ook het artikel.