Gepubliceerd op:

De gemeente Hellevoetsluis heeft in 2010 voor het eerst de leefbaarheid in de wijken en kernen in beeld gebracht met behulp van Lemon, de leefbaarheidsmonitor (www.lemon-onderzoek.nl). Sindsdien wordt het bewonersonderzoek elke twee jaar herhaald. In het voorjaar van 2018 heeft voor de vijfde keer een vervolgmeting plaatsgevonden. Dit keer zijn alle zelfstandige huishoudens van de gemeente benaderd voor het invullen van een leefbaarheidsvragenlijst.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om te bekijken of en waar in Hellevoetsluis veranderingen nodig zijn. Dat doet de gemeente natuurlijk niet alleen, maar met andere partners zoals de politie en welzijnsorganisaties. En bij voorkeur zoveel mogelijk met de bewoners zelf.